Čitanje filma


Filmska proizvodnja nove stvarnosti nije bila strana ni jugoslovenskim komunistima koji su naročitu pažnju poklanjali negovanju i glorifikovanju partizanske borbe koja na filmskim platnima neretko liči na strukture priča današnjih jeftinih holivudskih filmova. U savremenom kontekstu srpske kinematografije te jeftine filmske priče fokusirane su takođe na proizvodnju stvarnosti i izmišljanje tradicije kroz glorifikaciju određenog istorijskog … Nastavi čitati