Vesti iz Italije: Konji u parlamentu (simbolika kraja demokracije)


”Šta kazati o tom naopakom svijetu u kojem se pomorski oficiri i ljudi zaduženi da brinu o hiljadama života ponašaju kao narodski rečeno kurve, a ove pak, kao i igrači, svirači i zabavljači ispoljavaju neuobičajenu hrabrost, požrtvovnost, prisutnost duha i altruizam? Što reći o svijetu u kojem kapetani ne brinu na prvom mjestu za povjerene … Nastavi čitati