Ljevica između Stéphana Hessela i Davida Crocketa


”Pored tradicionalne distinkcije desnica/ljevica danas bi morali smjestiti i još jednu temeljnu kontrapoziciju: onu između naroda i elite. Individualizam suvremenog društva doveo je u krizu tradicionalne oblike shvaćanja  politike te je ljevica sve češće viđena kao «organski dio sistema». Da li će ona umjeti da se obnovi?”     piše Laurent Joffrrin Mislim da danas … Nastavi čitati

Levica u Srbiji danas?


”Kada su krajem 20. veka pojedini autori, poput Hantingtona i Fukujame, pisali o “sukobima civilizacija” i “kraju istorije” hteli su da naznače neminovnost i univerzalnost principa slobodnog tržišta i deregulacije kao trase ka demokratskom društvu. Danas čak i najtvrdokorniji protivnici države blagostanja, uključujuči i pomenutog Fukujamu, kao i Bžežinskog, ističu u svojim tekstovima značaj i … Nastavi čitati

Belgija: Otvorimo oči za generalni štrajk


”Rezultati fudbalske utakmice se prosuđujusude kada je utakmica gotova. Ne u poluvremenu. Još manje prije utakmice. A ono što vrijedi za utakmicu, još više vrijedi za generalni štrajk. ” piše David Pestiesu Na dva načina se gleda na ovaj generalni štrajk od 30 januara. Sve zavisi iz kojeg se kuta gleda. Neki su ga vidjeli … Nastavi čitati