Seksualni odgoj u hrvatskim školama


Medijska situacija po pitanju programa seksualnog odgoja dalje se razvijala u interakciji triju strana – vlade SDP-a, koja je program prilično odlučno ali na riječima škrto promicala, Crkve koja ga je svojim uobičajenim klišejima kao kvaziargumentima osuđivala i ljudi od kojih su glasniji bili oni koji su se slagali s Crkvom, odnosno oni koji potpadaju … Nastavi čitati