Ateizam u neoliberalnom diskursu


”Pojava likova kao što je bio Hičens jeste odraz onoga što su državnici, pre svega, SAD radili tokom sedamdesetih godina širom sveta podupirući konzervativne režime i grupe poput onih u Avganistanu ili u Iranu. Ali to nije slučaj samo na svetskom nivou nego i na unutrašnjem planu gde se javlja moderna religiozna desnica zainteresovana za … Nastavi čitati

Levica u Srbiji danas?


”Kada su krajem 20. veka pojedini autori, poput Hantingtona i Fukujame, pisali o “sukobima civilizacija” i “kraju istorije” hteli su da naznače neminovnost i univerzalnost principa slobodnog tržišta i deregulacije kao trase ka demokratskom društvu. Danas čak i najtvrdokorniji protivnici države blagostanja, uključujuči i pomenutog Fukujamu, kao i Bžežinskog, ističu u svojim tekstovima značaj i … Nastavi čitati

Antropološko ludilo- Reakcija na tekst Aleksandra Boškovića „Brod ludaka“ objavljenog na sajtu Peščanik


”Posledice neoliberalne globalizacije su mnogostruke. Političke posledice su milioni mrtvih u Koreji, Vijetnamu, Iraku, a veliki broj žrtava smo imali i u drugim državama, poput Afganistana, Paname, Kube, Čilea i drugde. Diktatori u Čileu, Tajvanu, Egiptu, Španiji itd. su dobijali direktnu potporu i vojno-ekonomsku pomoć od SAD. Ekonomske posledice ovakvog oblika globalizacije su: ogromne i … Nastavi čitati

Grčka: iz očaja u otpor


Prihvaćanjem uvjeta trojke EU-ECB-MMF za dodjelu novog paketa financijske pomoći grčka je vlada potvrdila svoju namjeru o ostanku Grčke u Eurozoni. Donosimo komentar Panagiotisa Sotirisa o učinku i implikacijama te odluke čija je glavna značajka dodatno zaduživanje zemlje, uvođenje stravičnih mjera štednje u već ionako devastirano društvo i daljnja rasprodaja nacionalnih resursa. U nedjelju 12. … Nastavi čitati