BOSANSKI LONAC: ODNOS NACIONALNOG I SOCIJALNOG


”U Bosni i Hercegovini sve se vrti oko nacionalnih interesa. Njih, naravno, definišu i propovijedaju političke elite, a s njima još i vjerske zajednice, „nepostojeća“ intelektualna elita i, naravno, nova buržoazija nastala upravo na krvi i patnji svojih naroda. Neupućenom posmatraču naših neprilika čini se da se cjelokupan društveni i politički život okreće oko nacija … Nastavi čitati