Krvnici su različiti, ali nalogodavci uvijek isti (kao i strasti koje se osuđuju)


Krenuti tragom pobune ne u antičkom nego u novijem Rimu, naročito nakon frakture, koju je izazvala Protureformacije, najčešće znači uhvatiti se u koštac s problemom religije. Ponašanja i misli onih koji su prelazili granice dopuštenog i prihvatljivog, u gradu papa, kao uostalom i u ostalim dijelovima Italije, vlast je čitala kroz naočare pravovjerja i katoličkog … Nastavi čitati

Seksualni odgoj u hrvatskim školama


Medijska situacija po pitanju programa seksualnog odgoja dalje se razvijala u interakciji triju strana – vlade SDP-a, koja je program prilično odlučno ali na riječima škrto promicala, Crkve koja ga je svojim uobičajenim klišejima kao kvaziargumentima osuđivala i ljudi od kojih su glasniji bili oni koji su se slagali s Crkvom, odnosno oni koji potpadaju … Nastavi čitati