Nauka je po definiciji nosilac mira


”Stanovništvo zemlje stalno raste, sad nas ima 7 milijardi. Uzgojnih životinja, namijenjenih klanju, ima 4 milijarde. To je ogroman broj, koji oduzima prostor poljoprivredi. Ukoliko 800 miliona ljudi na zemlji podnosi glad to je stoga, jer je jako velik dio obradivih površina rezerviran za  stočnu hranu tj za hranu životinja, koje se uzgajaju zbog mesa.” … Nastavi čitati