Smena i nacija u Srbiji: Nacionalizam je ideologija glupana


”Nacionalistički diskurs koji je devedesetih godina zatrovao javnu sferu baziran je na jednoj slaboumnoj ideji. Nacija je jedna nadistorijska kategorija, grupa ljudi koji su povezani nekom transcedentnom vezom, etničkom pripadnošću, poreklom, religijskim uverenjem ili nečim sličnim, a država ne ništa drugo do materijalizacija te povezanosti. Kako je ta veza „iznad“ političke sfere, iznad moći odlučivanja, … Nastavi čitati