Referendum kao nastavak aplogetskog pristupa gay borbe


Gej udruge i pojedinci služe se apologetskim načinom osvajanja srca i umova konzervativnih građana već nekoliko godina. Od izjave Franka Dote o tome da je gay pride parada patriotski čin, preko raznih transparenata na paradama tokom godina do nekakvih pisama potaknuta referendumom o braku koja su kružila internetom i plakata Human rights film festivala koji … Nastavi čitati

INDIJSKI LJEVIČARSKI I RADNIČKI POKRET: KRATKE CRTICE


Općenito govoreći, tekući zahtjevi i ciljevi indijske ljevice su sljedeći: obrana sekularizma, jednakost jezika i rješavanje jezičnih pitanja u Indiji, suzbijanje korupcije, poticanje razvoja onih industrijskih grana koje nisu pod stranim monopolom, reguliranje priljeva kapitala, poticanje malih i srednjih industrija, omogućivanje redovitih plaća za radnike, poboljšanje javnog zdravstvenog sistema, promicanje antimilitarizma i protivljenje vojnom paktu … Nastavi čitati

Seksualni odgoj u hrvatskim školama


Medijska situacija po pitanju programa seksualnog odgoja dalje se razvijala u interakciji triju strana – vlade SDP-a, koja je program prilično odlučno ali na riječima škrto promicala, Crkve koja ga je svojim uobičajenim klišejima kao kvaziargumentima osuđivala i ljudi od kojih su glasniji bili oni koji su se slagali s Crkvom, odnosno oni koji potpadaju … Nastavi čitati

Međunarodni monetarni fond – ubojica brižljivog lica


“Čovjek je jedino stvorenje koje troši a ne proizvodi. On ne daje mlijeko, ne nosi jaja, preslab je da vuče plug, prespor da uhvati zeca. Pa ipak je gospodar svih životinja. Zapošljava ih i daje im minimum koji će ih spriječiti da skapaju od gladi, a ostatak zadržava za sebe.” – George Orwell, “Životinjska farma” … Nastavi čitati