Afera Bo Xi lai i liberalizam u njedrima Komunističke partije Kine


U Kini su duhovi još uvijek nemirni. Više od mjesec dana nakon suspendiranja rukovodioca Bo Xi lai-ja sa svih funkcija, javnost u Kini sa zaprepšćenjem prati razvoj događaja, čiji su ključni elementi: zloupotreba vlasti, korupcija, ubojstvo i špijunaža. Dosje Bo Xi lai pokazuje da ima nešto fundamentalno pogrešno u ideologiji, disciplini i kontroli u samom … Nastavi čitati