Bahrain: arapsko proljeće o kojem nema vijesti


”Dana 14 februara, prije godinu dana, hiljade bahrainjana su se okupili na Trgu Perla  (bisera) kako bi zahtijevali reforme, demokraciju i kraj diskrimanacije između sunita i šita.  Miran protest ugušen je uz pomoć vojnih trupa iz Sudijske Arabijje. Ali mobilizacija se nastavlja, iako je međunarodna javnost prema njoj sasvim ravnodušna.”   piše Michele Giorgio Fadhila … Nastavi čitati