Haag i Nirmberg


”Moguće je formulirati pretpostavku, zašto je izabran baš taj put. Dok je u Nirmbergu bila osuđena i nacistička politika i nacistička ideologija, u  slučaju bivše Jugoslavije nije bilo moguće osuditi hrvatsku nacionalističku politiku, kao ni srpsku, ni bosansku, jer bi to bacalo ružne sjenke na  proces takozvane demokratizacije. Evropa i  SAD, priznajući nove zemlje, nastale … Nastavi čitati