Greška Kominforma


Tragičan i mučan prolog – jer se povlačio godinama – gotovo je nemoguće racionalno objasniti, osim kao uvjetni refleks poludjelih aparata. U trenutku velike pobjede i najraširenijeg konsenzusa, i to u međunarodnom okruženju, koje još nije bilo potpuno podijeljeno ni pocijepano, u društvu potaknutom spontanom vitalnošću na vlastitu obnovu, odjednom je buknula ponovnom jačinom represija … Nastavi čitati