Ljevica između Stéphana Hessela i Davida Crocketa


”Pored tradicionalne distinkcije desnica/ljevica danas bi morali smjestiti i još jednu temeljnu kontrapoziciju: onu između naroda i elite. Individualizam suvremenog društva doveo je u krizu tradicionalne oblike shvaćanja  politike te je ljevica sve češće viđena kao «organski dio sistema». Da li će ona umjeti da se obnovi?”     piše Laurent Joffrrin Mislim da danas … Nastavi čitati