Novi autoritarizam – Od dekadentne demokratije do tehnokratske diktature i nazad


‘Vlada stranih bankara, koja je konačno izravno došla na svjetla pozornice, maskirana je ideologijom koja opisuje tu vladu kao vladu koju vode iskusni tehnički stručnjaci, odijeljeni od privatnih interesa. Iza tehnokratske retorike krije se realna činjenica da ti funkcioneri, kojima je data vlast, imaju iza sebe stručnu karijeru operatora za – i – sa velikim financijskim interesima kako privatnim tako i međunarodnim.”