Italija: Da li nam treba još više prekarnosti?


”Treba istaći kako politike prekarizacije izazivaju negativne efekte i na samo traženje posla, bilo time što doprinose smanjenju nadnica i zaposlenosti, bilo time što usmjeravaju traženje posla prema niskokvalificiranom radu, upravo iz razloga što obeshrabruju oblike natjecanja zasnovane na uvođenju inovacija, pa samim tim, poboljšanje kvaliteta potražnje radne snage. U tom smislu još veće ubrzanje … Nastavi čitati