Zašto treba spriječiti ekstradiciju u Čile Miguela Angel Peňa Morena


”Političko angažiranje Miguela u određenom historijskom kontekstu može se usporediti sa angažiranjem evropskih članova pokreta otpora protiv nacista. Znajući da ga progone i da ga traži čileansko pravosuđe Miguel je izbjegao u Belgiju, gdje živi već 13 godina i u kojoj je zatražio politički azil, a da ni do dana današnjeg nije dobio pozitivan odgovor. … Nastavi čitati