Za vječan Prvi maj (August Cesarec)


”O veliki, crveni Dane, dane Prvoga maja 1919. ljeta! Neka dah tvoj topli, svemoćni osnaži smjele veslače i krmilare iskusne, razbruja braću moju za juriš borbe posljednje te s grebena se Smrti u jedinstvu cilja maknemo do luke spokoja i spasa!” O svi vi prošli Prvi majevi, sve vi opće smotre armija bratskih boraca širom … Nastavi čitati