Zaustaviti progone i rasizam prema Romima i Sintima. Manifestacija u Torinu.


”Setimo se na današnji dan da je 16. decembra 1942. godine (pre tačno 69 godina) Hajnrih Himler izdao naredbu za sistematsko upućivanje Roma u koncentracione logore radi njihove likvidacije. Kao posledica organizovanog pogroma, u okviru logora smrti Aušvic-Birkenau, do 2. avgusta 1944. godine funkcionisao je podlogor za Rome – Cigojnerlager. Istorija se ponavlja izgleda na … Nastavi čitati