Novi Plamen

Profile: Novi Plamen je časopis demokratske l(j)evice za politička, društvena i kulturna pitanja koji okuplja progresivne i angažirane intelektualce, sindikaliste i aktiviste koji djeluju u raznim društvenim pokretima u čitavoj regiji, kao i u dijaspori. Novi Plamen - piše o čemu drugi šute www.noviplamen.org

Posts by Novi Plamen: